Slides

Quỹ Tương Trợ KMTĐ

 Ngày 14 tháng 4 năm 2001

Kính gửi các Giáo Sư, Nhân Viên

Các em học sinh đại gia đình Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức

v/v: Thành lập Quỹ Tương Trợ Đại Gia Đình KMTĐ

Chúng tôi xin gửi đến các giáo sư, nhân viên, và học sinh KMTĐ biên bản buổi họp về Quỹ Tương Trợ tại kỳ họp mặt ngày 31 tháng 3 năm 2001 tại thủ đô Washington, DC.

BIÊN BẢN BUỔI HỌP VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ TƯƠNG TRỢ ĐẠI GIA ĐÌNH KIỂU MẪU THỦ ĐỨC

Trong dịp họp mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 3 năm 2001, giáo sư Dương thị Kim Sơn và các cựu học sinh hiện diện đã có một buổi họp về việc thành lập Quỹ Tương Trợ KMTĐ.

Tất cả mọi người đều có cơ hội đóng góp ý kiến và đã đưa ra quyết định sau đây:

I. TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN

A/ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ

 • Trưởng Ban Điều Hành: cô Dương thị Kim Sơn, điều hành ngân quỹ thu, chi, tiền còn lại, cập nhật hoá sổ sách.
 • Phụ tá: Lý Đạt Thông, điều hành việc thông tin trên internet và phụ liên lạc với các thành viên Ban Điều Hành và Ban Đề Nghị và Cứu Xét.
 • Việt Nam:
  • Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên 1 - Lại văn Nhi
  • Thu Ngân Viên 2 - Phạm văn Đức
 • Úc Châu: Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên: Trần Nam Bình
 • Âu Châu: Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên: Mai Đoan Trang
 • Hoa Kỳ:
  • Chánh Thủ Quỹ: Ngô thị Xuân Hồng
  • Phụ tá Thủ Quỹ: Nguyễn thị Thanh Bình
  • Thu Ngân Viên:
   • Miền Đông Hoa Kỳ: Phạm thị Minh Lý
   • Miền Nam Hoa Kỳ: Huỳnh thị Thanh Việt
   • Miền Tây Bắc Hoa Kỳ và Bắc California: Ngô thị Xuân Hồng
   • Miền Nam California: Phạm Gia Vinh

    Ở Hoa Kỳ, sau khi thu được tiền và có danh sách, Thu Ngân Viên chuyển tiền và gửi danh sách cho Chánh Thủ Quỹ.

 • Canada:
  • Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên các nơi: Trương thị Phước
  • Thu Ngân Viên Montréal: Nguyễn thị Thiện
  • Thu Ngân Viên Toronto: Trần thị Lan Hương

B/ BAN ĐỀ NGHỊ TƯƠNG TRỢ và CỨU XÉT

Cứu xét những trường hợp cần giúp đỡ nhận được từ các thành viên trong Đại gia đình KMTĐ trên thế giới trong tinh thần công bằng, không thiên vị.

 • Trưởng Ban: thầy Phan Thanh Hoài
 • Uỷ Viên tại Việt Nam: thầy Huỳnh văn Nhì, Quách thị Ngân Bình
 • Uỷ Viên tại hải ngoại: thầy Dương Hồng Quân, cô Dương thị Kim Sơn, Phan Minh Nga.

II. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

 1. Tại những vùng có đông dân số KMTĐ, thu ngân viên có nhiệm vụ thu tiền, làm danh sách và gửi chi phiếu tổng cộng đến cho thủ quỹ. Thủ quỹ mỗi vùng có nhiệm vụ giữ tiền bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia cư ngụ.
 2. Thủ quỹ có thể để tiền trong trương mục cá nhân và không cần lo đến chuyện sinh lời.
 3. Mỗi tam cá nguyệt, vào tuần lễ thứ tư của tháng 10, tháng 1, tháng 4, và tháng 7, thủ quỹ sẽ cập nhật hoá danh sách những người đã đóng góp vào quỹ, tường trình số chi thu và số tiền còn lại cho Trưởng Ban Điều Hành.
 4. Ở Hoa Kỳ, các thu ngân viên các miền chuyển danh sách và gửi số tiền đã thu được về cho chánh thủ quỹ mỗi tam cá nguyệt, vào tuần lễ thứ ba của tháng 10, tháng 1, tháng 4, và tháng 7.
 5. Mỗi tam cá nguyệt nằm vào tuần lễ thứ hai của tháng 11, tháng 2, tháng 5, tháng 8, Trưởng Ban Điều Hành sẽ báo cáo tình hình tài chánh của mỗi châu và của Quỹ Tương Trợ chung, phần trăm số người đóng góp trên dân số mỗi vùng qua diễn đàn cho mọi người đều biết.
 6. Thời gian đóng góp vào Quỹ là suốt trong năm, tuỳ theo mỗi gia đình, nhưng hạn chót đóng tiền là tuần lễ thứ nhất của tháng 10 hàng năm nhân tháng kỷ niệm ngày thành lập trường.
 7. Số tiền đóng góp sẽ được đề nghị là:
  • Việt Nam: 50 ngàn đồng
  • Mỹ: $30 USD
  • Canada: $40 tiền Canada
  • Úc: $40 tiền Úc
  • Âu Châu: số tiền tương đương với $30 USD

   Vì đây là một việc làm tự nguyện nên các thành viên không phải theo đúng lời đề nghị trên mà có thể đóng góp nhiều ít tuỳ vào tình trạng tài chánh gia đình. Tuy nhiên chúng ta cố gắng đóng góp theo số tiền đã được đề nghị vì số tiền đóng một năm cũng không đến nỗi nhiều lắm.

 8. Việc làm giấy trừ thuế đã được giải quyết ở buổi họp. Số tiền chúng ta được trừ thuế chỉ là 17% của số tiền đóng quỹ, vì vậy sẽ không có giấy trừ thuế, vì nó không đáng bỏ công. Vả lại chúng ta không có nhân viên để làm hàng trăm tấm giấy trừ thuế và tiền chi về bưu phí cũng khá tốn kém. Riêng thành viên cư ngụ tại Hoa Kỳ, nếu muốn có giấy chứng nhận để được trừ thuế thì xin liên lạc với Nguyễn thị Thanh Bình.
 9. Ban Điều Hành sẽ công bố danh sách những người tham gia Quỹ Tương Trợ và số tiền đóng góp.
 10. Trong lúc đầu, số tiền còn lại trong Quỹ Đặc San sẽ được chuyển vào Quỹ Tương Trơ. Quỹ Tương Trợ chỉ được dùng vào một việc duy nhất là tương trợ mà thôi.
 11. Số tiền giúp đỡ được căn định là:
  • $200 US cho trường hợp tài chánh khó khăn
  • $400 US cho việc trợ giúp y tế
  • Giá tiền vòng hoa cho việc phúng điếu khi có người thân (bố mẹ ruột, vợ/chồng hay con cái) của thành viên KMTĐ qua đời
 12. Hoạt động của Quỹ Tương Trợ bao gồm tất cả các thành viên KMTĐ sinh sống trên khắp thế giới. Thành viên KMTĐ được định nghĩa là cựu giáo sư, cựu nhân viên, cựu học sinh KMTĐ. Thành viên không nhất thiết phải là người có tên trong diễn đàn KMTĐ.
 13. Quỹ Tương Trợ và diễn đàn KMTĐ là hai tổ chức độc lập. Thành viên có thể chỉ tham gia vào Quỹ Tương Trợ hay diễn đàn, hoặc cả hai.
 14. Nhiệm kỳ của các chức vụ trong Ban Đề Nghị và Ban Điều Hành là 2 năm.

 

Đồng ký tên,

Gs. Dương thị Kim Sơn

Phạm Gia Vinh (k1)

Lê Lan Phương (k2)

Ngô thị Xuân Hồng (k2)

Lý Đạt Thông (k2)

Trần thị Lan Hương (k3)

Bùi Bảo Đồng (k3)

Phạm thị Minh Lý (k4)

Đặng Mạnh Kim Thuỳ (k4)

Phan Minh Nga (k4)

Nguyễn Anh Dũng (k4)

Nguyễn thị Ngọc Giao (k4)

Hồ thị Kim Phượng (k4)

Lê Bá Ái (k4)

Hứa thị Phương Hà (k5)

Trần Thanh Tùng (k5)

Lê thị Minh Phụng (k6)

Cao Kim Nguyên (k10)

Nguyễn văn Phương (k10)

 


 

THAY ĐỔI MỚI NHẤT

 

 1. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ
  • Trưởng Ban Điều Hành: Lâm Mỹ Hồng (k1), điều hành ngân quỹ thu, chi, tiền còn lại, cập nhật hoá sổ sách.
  • Phụ tá: Lý Đạt Thông, điều hành việc thông tin trên internet và phụ liên lạc với các thành viên Ban Điều Hành và Ban Đề Nghị và Cứu Xét.
  • Việt Nam:
   • Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên 1 - Lại văn Nhi
  • Úc Châu: Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên: Trần Thu Hồng
  • Âu Châu: Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên: Mai Đoan Trang
  • Hoa Kỳ:
   • Chánh Thủ Quỹ: Ngô thị Xuân Hồng
   • Phụ tá Thủ Quỹ: Nguyễn thị Thanh Bình
   • Thu Ngân Viên:
    • Miền Tây Bắc Hoa Kỳ và Bắc California: Ngô thị Xuân Hồng
    • Miền Đông Bắc Hoa Kỳ: Phạm thị Minh-Lý
    • Miền Nam California và Đông Nam Hoa Kỳ: Phạm Gia Vinh
    • Ở Hoa Kỳ, sau khi thu được tiền và có danh sách, Thu Ngân Viên chuyển tiền và gửi danh sách cho Chánh Thủ Quỹ.
  • Canada:
   • Thủ Quỹ kiêm Thu Ngân Viên các nơi: Trương thị Phước
   • Thu Ngân Viên Montréal: Nguyễn thị Thiện
   • Thu Ngân Viên Toronto: Trần thị Lan Hương
 2. Phạm vi hoạt động của QTT đã được sửa đổi để thêm phần tài trợ hàng năm cho việc điều hành cho website kieumauthuduc .org của KMTD ở ngoài Việt Nam.

 

 

(Trở Lại Mục Lục)

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates