Slides

KM Canada đón thầy Quảng cô Sơn 17/8/2013

Nhân dịp thầy Quảng đến định cư ở Toronto, một số KM ở Canada đã gặp nhau tại nhà riêng của Trương Bạch Phượng k2 để đón tiếp thầy và cô Sơn vào ngày 17/8/2013. Tham dự buổi họp mặt này còn có sự tham dự của GS Dương Văn Hóa, GS Lâm Vĩnh Thế, GS Nguyễn Ngọc Hoàng và GS Nguyễn Văn Tâm. Xin mời mọi người cùng xem những hình ảnh về buổi gặp mặt này qua ống kính của Bùi Bảo Đồng k3.

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h1

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h2

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h3

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h4

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h5

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h6

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h7

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h8

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h9

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h10

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h11

KM Canada đón tiếp thầy Quảng h12

 


[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates