Slides


TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Thầy Hóa thăm KM Sydney 4/11/2012


Ngày 4/11/2012, KM Sydney đã họp mặt đón tiếp GS Dương Văn Hóa từ Canada đến thăm Úc Châu.

Xem bài viết GS Dương Văn Hóa viếng Sydney Nov. 2012 của Lê Thân Châu k1.

Xin mời mọi người cùng xem một số hình ảnh về buổi họp mặt này được trình bày qua ống kính của Lê Thân Châu k1 và Trần Thu Hồng k6.

 Thầy Hóa thăm KM Sydney h1

Thầy Hóa thăm KM Sydney h2

Thầy Hóa thăm KM Sydney h3

Thầy Hóa thăm KM Sydney h4

Thầy Hóa thăm KM Sydney h5

 Thầy Hóa thăm KM Sydney h6

 Thầy Hóa thăm KM Sydney h7

Thầy Hóa thăm KM Sydney h8

Thầy Hóa thăm KM Sydney h9

Thầy Hóa thăm KM Sydney h10

Thầy Hóa thăm KM Sydney h11

Thầy Hóa thăm KM Sydney h12

Thầy Hóa thăm KM Sydney h13

Thầy Hóa thăm KM Sydney h14

Thầy Hóa thăm KM Sydney h15

Thầy Hóa thăm KM Sydney h16

Thầy Hóa thăm KM Sydney h17

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Hội Ngộ Toàn Cầu tại San Jose  năm 2012 

 

Dưới sự tổ chức của khóa 2, các thành viên KMTĐ một lần nữa có dịp gặp lại thầy cô và bạn bè tại buổi Hội Ngộ ở San Jose ngày 5 tháng 5 năm 2012.
Xem thêm về Hội Ngộ KM 2012

Thầy Nhì thăm Houston 

Thầy Nhì và thầy Nhàn ghé thăm Houston sau ngày Hội Ngộ KMTĐ 2012 ở San Jose.

Xem video này trên mạng YouTube

Tang Viếng 

Tang viếng

KM Việt Nam viếng thăm, chia buồn với chị Xuân Hương k1 và Minh Châu k4.

Free business joomla templates