Họp mặt truyền thống KM tại Việt Nam năm 2012 (1)

Vào ngày 14/10/2012, khóa 6 đã phụ trách tổ chức buổi họp mặt truyền thống KM tại Việt Nam. Địa điểm: nhà hàng Queen Plaza thuộc quận Phú Nhuận. 

Sau đây là một số hình ảnh về buổi họp mặt thường niên này qua ống kính của Võ Hữu Thượng Thuận k5.

 

Phần 1 - Phần 2

Họp mặt truyền thống KM 2012 h1 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h2 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h3 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h4 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h5 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h6 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h7 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h8 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h9 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h10 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h11 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h12 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h13 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h14 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h15 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h16 

Họp mặt truyền thống KM 2012 h17 

Phần 1 - Phần 2

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Hội Ngộ Toàn Cầu tại San Jose  năm 2012 

 

Dưới sự tổ chức của khóa 2, các thành viên KMTĐ một lần nữa có dịp gặp lại thầy cô và bạn bè tại buổi Hội Ngộ ở San Jose ngày 5 tháng 5 năm 2012.
Xem thêm về Hội Ngộ KM 2012

Thầy Nhì thăm Houston 

Thầy Nhì và thầy Nhàn ghé thăm Houston sau ngày Hội Ngộ KMTĐ 2012 ở San Jose.

Xem video này trên mạng YouTube

Tang Viếng 

Tang viếng

KM Việt Nam viếng thăm, chia buồn với chị Xuân Hương k1 và Minh Châu k4.

Free business joomla templates