Slides

Sống và Viết

Sống không viết, mây bay theo gió
Viết không hồn, gỗ đá hư vô !
Tình ai đâu kể đợi chờ
Thênh thang lòng trải ngập bờ chân mây
Lòng nương theo cánh chim bay
Theo người trải gió mơ say cuối trời
Dẫu cho sỏi đá u hoài
Nghe hương thơm ngát lòng này viễn du

GS Phạm Xuân Tích
Thu Paris 2013

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates