Slides

Còn Chút Hương

Giòng đời nào đưa em về đâu
Thuyền em trôi qua bao nhịp cầu
Giòng đời nào hờ hững trôi mau
Suốt cuộc đời cứ mãi tìm nhau

Giòng đời nào đưa ta đi tìm nhau
Bến bờ kia cứ mãi xa dần
Rồi một ngày mỏi gối chồn chân
Chạnh nhớ người tình cũ bâng khuâng

Giòng đời nào cứ vô tình trôi
Vô tình trôi đi những ân tình
Cuộc đời nào còn mãi thương đau
Còn chút hương ta giữ cho nhau

Bụi đỏ k2

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates