Slides

Họp Mặt Truyền Thống tại Việt Nam năm 2013 - phần 1

Như thường lệ, KM Việt Nam đã tổ chức họp mặt kỷ niêm ngày Truyền Thống KMTD. Năm nay, dưới sự phụ trách của khóa 7, buổi họp mặt đã diễn ra thật thân mật và ấm cúng tại nhà hàng Tân Sơn Nhất vào ngày 13 tháng 10.

Xem bài viết Nhớ Mãi Trường Xưa của Đặng Thị Thanh k5 về buổi họp mặt này.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi họp mặt này được ghi lại qua ống kính của Trần Thị Thắm k7, Bùi Xuân Trường k7 và Hồ Hữu Tân k7.

 

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5

Họp mặt truyền thống KM 2013   h1 

Họp mặt truyền thống KM 2013   h2 

Họp mặt truyền thống KM 2013   h3 

Họp mặt truyền thống KM 2013   h4  

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 5bis

Họp mặt truyền thống KM 2013   h5 

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 6bis

Họp mặt truyền thống KM 2013   h6 

Họp mặt truyền thống KM 2013   h7 

Họp mặt truyền thống KM 2013   h8 

Họp mặt truyền thống KM 2013   h9 

Họp mặt truyền thống KM 2013   h10 

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 10bis

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 10_2

 

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 10_3

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 10_4

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 10_5

Họp mặt truyền thống KMtD 2013 hình 10_6

 

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5  - [trở lại đầu trang]

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates