Slides


TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Liên Lạc

Nhằm mục đích duy trì sợi dây liên lạc giữa các giáo sư cũng như giữa các cựu học sinh trung học Kiểu Mẫu, trang liên lạc sẽ cung cấp cho các thành viên trong gia đình Kiểu Mẫu phương tiện để tìm nhau qua danh sách thầy cô, nhân viên và cựu học sinh. Ngoài ra cũng cống hiến trang nối kết để giới thiệu đến với các đọc giả của trang web này những trang web khác của các khóa, trang web của Kiểu Mẫu ở Việt Nam, và trang web của các trường Kiểu Mẫu bạn.

Để tránh những rắc rối về pháp lý có thể xảy ra, ban biên tập xin được bảo mật những thông tin cá nhân của các thành viên, cho nên, chỉ đăng tải trên danh sách tên họ, khóa học (nếu là cựu học sinh), thành phố và quốc gia cư ngụ. Những thông tin khác như số phone, địa chỉ nhà cũng như địa chỉ điện thư, chúng tôi sẽ cất giữ riêng. Nếu có ai cần tìm kiếm thầy xưa, bạn cũ, hãy liên lạc với ban biên tập, qua địa chỉ liệt kê trong phần Liên Lạc BBT. Chúng tôi sẽ chuyển tin nhắn của qúy thầy cô, cũng như của các bạn đến người được tìm.

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates