Slides

Hoàng Hôn Trên Sông

Sáng tác: GS Phạm Xuân Tích

 

 

 

Hoàng Hôn Trên Sông

 

[Trở lại trang trước]

Theo Cánh Chim Trời

Sáng tác: GS Phạm Xuân Tích 

 

Giọng hát của GS Nguyễn Đình Cường (bạn của GS Phạm Xuân Tích)

 

 

TCCT 1

 

 TCCT 2

 

[Trở lại trang trước]

Độc tấu guitar của Vũ Gia Khánh k9

  

Bản Romance (nhạc trong phim Jeux Interdits 1952)

 

Bản Feste Lariane (nhạc của Luigi Mozzani) 

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates