Slides


TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Bạc Tần Hoài
Đỗ Mục

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần-Hoài cân tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu-đình-hoa

Bài dịch của Trần Trọng San

Khói in nước lạnh, trăng in cát
Đêm đến Tần-Hoài cạnh tửu gia
Ca nữ đâu hay sầu mất nước
Cách sông còn hát Hậu-đình-hoa

Bài dịch của Vĩnh Nhơn

Khói vờn sông lạnh, cát trăng pha
Tần-Hoài thuyền đậu quán không xa
Ca nữ chẳng hay sầu mất nước
Bên sông vẫn hát Hậu-đình-hoa

Vĩnh Nhơn
18.05.1997

[Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates