Slides


TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Áo Xanh

Người ta tà áo trắng bay
Mình dân Kiểu Mẫu thương hoài áo xanh
Một thời khoác áo thiên thanh
Một đời luyến nhớ ngày xanh qua rồi
Dù mai đời có nổi trôi
Màu xanh kỷ niệm theo tôi suốt đời

~ áo xanh xưa ~

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates