Áng Gương Soi

Cha là mái tựa gia đình
Là cây thông lớn chặn luồng bão giông
Cha là vầng sáng thái dương
Là trăng vàng tỏa trong đêm mịt mù
Là người đứng mũi chịu sào
Đưa con thuyền nhỏ đến nơi an toàn
Cho con dệt mộng tuổi thơ
Dắt đi từng bước qua đường chông gai
Cha là một áng gương soi
Giúp con nhìn thấy tương lai rõ ràng
Dù qua phiền muộn đắng cay
Âm thầm chịu đựng cho con an bình
Cha như biển rộng núi cao
Kiên trì sương gió giữa bầu trời xanh
Là cành lúa trĩu trên đồng
Giúp con no ấm những ngày lầm than
Nghĩa cha trải rộng đôi bờ
Tình cha tha thiết chẳng mòn tháng năm.

Tiểu Thơ

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates