Slides

ĐIỀU LỆ

 

Đây là bản Điều Lệ chính thức áp dụng cho hoạt động của trang web (website) Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức từ ngày 22/10/2012.

 

PHẦN 1: DANH HIỆU - MỤC ĐÍCH - ĐƯỜNG HƯỚNG - NỘI DUNG - PHẠM VI

1. Danh hiệu: Trang web (website) này lấy tên Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức là tên đã dùng cho trang web từ ngày 29 tháng 3 năm 1997. Tên domain đổi từ kieumau.org thành kieumauthuduc.org từ ngày 12 tháng 12 năm 2012. Nhóm Thực Hiện là một nhóm tự nguyện bao gồm một số cựu giáo sư, nhân viên và học sinh của trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức (trường THKMTĐ), và chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện trang web.

2. Mục đích: Trang web KMTĐ là nơi:

  • ghi lại lịch sử hình thành, hoạt động và thành quả của trường THKMTĐ; và lưu trữ các tài liệu, tư liệu liên quan đến trường.
  • ghi lại và bảo tồn các tài liệu về chương trình giáo dục tổng hợp (GDTH) trong quá trình cải tổ giáo dục trung học tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975;
  • giúp tìm lại hình bóng trường xưa: qua các hình ảnh, âm nhạc, văn thơ, lưu bút, của cựu học sinh, giáo sư và nhân viên khi còn đi học hay làm việc tại trường;
  • chia sẻ những tâm tình, kỷ niệm, cảm xúc: qua các họp mặt, tin tức, hình ảnh và các sáng tác của cựu giáo sư, nhân viên, học sinh và ái hữu của trường THKMTĐ sau khi rời trường.
  • chia sẻ kinh nghiệm thực dụng trong đời sống hàng ngày: qua các bài biên khảo hay sưu tập về khoa học, kỹ thuật, văn chương, nghệ thuật, gia chánh, sức khoẻ, vv... ;
  • nhìn tới tương lai của đại gia đình THKMTĐ với những ước mơ, hoài vọng về mô hình GDTH hay thế hệ con cháu THKMTĐ;
  • nối kết các cựu giáo sư, nhân viên, học sinh của trường THKMTĐ.

3. Đường hướng:

Trang web là một hoạt động bất vụ lợi trong lãnh vực văn hóa, giáo dục và xã hội; không hoạt động trong lãnh vực thương mại, chính trị và tôn giáo.  Trang web KMTĐ đặt nền tảng trên:

  • sự công bằng, trung thực, tự do, dân chủ và đoàn kết;
  • ba triết lý giáo dục: Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng;
  • tinh thần tương thân, tương ái, tương kính truyền thống của trường THKMTĐ.

4. Nội dung của trang web KMTĐ sẽ phải tuân thủ các điều sau:

  • lành mạnh, thuần phong, mỹ tục;
  • không vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ;
  • không xâm phạm đời tư và nhân phẩm cá nhân;
  • không phổ biến ý kiến quá khích, thiên lệch, kỳ thị, đe doạ, khích động bạo lực;
  • không phổ biến thông tin chưa kiểm chứng;
  • không phổ biến liên kết (links) trái với bản Điều lệ hay thiếu an toàn (malware, spyware, virus);
  • không quảng cáo thương mạị, không vụ lợi bất kỳ cá nhân hay phe nhóm;
  • sử dụng ngôn ngữ thích hợp, không thô tục, khiếm nhã.

5. Phạm vi và Thời hạn: Trang web KMTĐ hoạt động cho toàn thể đại gia đình THKMTĐ trong phạm vi toàn thế giới với thời gian vô hạn định.

 

PHẦN 2: NHÂN SỰ, TỔ CHỨC VÀ TÀI CHÍNH

6. Thành viên: Bất kỳ cựu giáo sư, nhân viên và học sinh trường THKMTĐ đều có thể ghi danh vào Nhóm Thực Hiện. Những thành viên nguyên thuỷ là những người đã ghi danh vào tháng 8 và tháng 9 năm 2012. Thành viên có thể ra khỏi Nhóm bằng cách thông báo với ban Điều hành qua email.

7. Đăng ký domain name: Người đứng tên đăng ký cho domain name kieumauthuduc.org  phải là một (i) đại diện cho đại gia đình THKMTĐ toàn cầu, và (ii) thành viên của Nhóm Thực Hiện. Người đứng tên đăng ký có trách nhiệm đóng lệ phí định kỳ đúng hạn để giữ domain name và web hosting (xem thêm Điều 10).

8. Tổ chức và Điều hành: Nhóm sẽ do Ban Điều Hành quản lý với sự góp ý của Ban Cố Vấn. Ban Điều Hành gồm có:

  • Trưởng ban: điều hành tổng quát trang web và là phát ngôn viên cho Nhóm;
  • Thư ký: thu thập các tin tức, thông báo, sinh hoạt cập nhật từ các đại diện vùng và thay thế Trưởng nhóm nếu cần thiết;
  • Trưởng Khối Biên tập: cổ động đóng góp và chọn lựa bài vở, hình ảnh, tư liệu cho trang web;
  • Trưởng Khối Kỹ thuật: chịu trách nhiệm tổng quát về mặt kỹ thuật trong việc điều hành trang web.
  • Người đăng ký domain name.
  • Ban Cố Vấn bao gồm một số cựu giáo sư và nhân viên được Ban Điều Hành mời tham gia. Trách nhiệm của Ban Cố Vấn là hướng dẫn Ban Điều Hành theo đúng Đường hướng và Mục đích của trang web.

9. Nhiệm kỳ, Từ nhiệm, Bãi nhiệm và Bầu cử:

  • Nhiệm kỳ của Ban Cố Vấn là vô thời hạn.
  • Nhiệm kỳ của Nhóm Thực Hiện và Ban Điều Hành là hai năm.
  • Các thành viên của Nhóm Thực Hiện là do tự nguyện.
  • Các ứng viên cho các chức vụ trong Ban Điều Hành sẽ do thành viên Nhóm Thực Hiện tự ứng cử hay đề cử.
  • Các thành viên của Nhóm Thực Hiện sẽ chọn Ban Điều Hành mới từ danh sách ứng viên nguyên tắc mỗi người một phiếu và đa số tương đối.
  • Nếu một thành viên Ban Điều Hành từ chức giữa nhiệm kỳ thì Nhóm Thực Hiện sẽ chọn ra người thay thế như thể thức bên trên.
  • Một thành viên của Nhóm Thực Hiện hay Ban Điều Hành sẽ bị bãi nhiệm nếu hơn một nửa tổng số thành viên của Nhóm Thực Hiện bỏ phiếu bất tín nhiệm.

10. Tài chính: Ngân quỹ cuả Nhóm sẽ do người đăng ký domain name quản lý. Tiền thu bao gồm:

(i) tài trợ của Quỹ Tương trợ KMTĐ, và

(ii) các đóng góp cá nhân (nếu có).

Số tiền này sẽ chỉ được sử dụng vào việc đóng lệ phí định kỳ để giữ domain name và web hosting, như đã nêu trong Điều 7.

 

PHẦN 3: NỘI QUY

11. Nhóm Thực Hiện: Nhóm Thực Hiện làm việc và góp ý qua mailing list This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tất cả thành viên của Nhóm Thực Hiện phải:

  • tôn trọng đường hướng và mục đích cuả trang web và các điều lệ khác;
  • cộng tác tích cực trong tinh thần đồng đội, dân chủ và tương kính;
  • hoàn thành tốt các công tác trong vai trò của mình;
  • khi có bất đồng ý kiến, thảo luận trong tinh thần cảm thông, tìm hiểu và xây dựng nhằm giải quyết vấn dề. Tuyệt đối không đả kích, khiêu khích hay phỉ báng cá nhân, không xuyên tạc hay cố ý làm sai lệch ý tưởng người khác.
  • Không chuyển thư nội bộ ra ngoài với bất kỳ mục đich nào, nhất là vì tranh chấp cá nhân.

12. Ban Điều Hành: Ngoài các điểm nêu trong Điều 11, các thành viên của Ban Điều Hành phải đồng ý cam kết bỏ thì giờ và công sức một cách cụ thể cho việc ổn định và trường tồn của trang web KMTĐ.

13. Người cộng tác: Giới hạn trong vòng đại gia đình THKMTĐ (bao gồm phụ huynh, người phối ngẫu và con cháu của cựu giáo sư, nhân viên và học sinh). Người cộng tác phải tự chịu tất cả trách nhiệm về bài viết và góp ý của mình. Nội dung và văn phong của các đóng góp phải phù hợp với Mục đích (Điều 2), Đường hướng (Điều 3) và Nội dung trang web (Điều 4) của Bản Điều lệ. Người cộng tác xin vui lòng gửi bài viết, hình ảnh đến < This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >.

14. Chọn lọc: Trưởng Khối Biên Tập có toàn quyền loại bỏ những bài vi phạm điều lệ và cố gắng kiểm chứng các thông tin tối đa. Tuy nhiên Ban Điều Hành không thể chịu trách nhiệm về sự chính xác 100% của các thông tin, góp ý trên trang web.

15. Thay đổi trang web: Những thay đổi về hình thức hay nội dung của trang web, ví dụ như thiết kế trang web hoặc bài vở hình ảnh đăng trên trang web, đều phải có sự duyệt qua và phiếu chấp thuận của đa số trong Ban Điều Hành.

16. Thể thức bầu cử: Các cuộc bầu cử nội bộ (không nêu lên trong các điều lệ khác) sẽ theo nguyên tắc mỗi người một phiếu và đa số tuyệt đối. Các phiếu trống, hoặc không hợp lệ không được tính.   Phiếu không hợp lệ là phiếu không theo đúng quy định được đặt ra trước bầu cử.  Trong trường hợp số phiếu trống và không hợp lệ nhiều hơn 1/3 tổng số thành viên Nhóm Thực Hiện hay không đủ đa số tuyệt đối thì phải tố chức bầu cử lại.

 

PHẦN 4: SỬA ĐỔI VÀ GIẢI TÁN

17. Sửa đổi Điều lệ: Các điều lệ trong văn bản này chỉ có thể sửa đổi nếu hơn một nửa số thành viên trong Ban Điều Hành đề nghị và và hai phần ba hay hơn số thành viên trong Nhóm Thực Hiện đồng ý.

18. Giải tán: Nhóm Thực Hiện chỉ giải tán nếu hai phần ba hay hơn Ban Điều Hành đề nghị và hai phần ba hay hơn số thành viên trong Nhóm Thực Hiện đồng ý. Trong trường hợp này, domain name và các tài sản của Nhóm, kể cả ngân quỹ sẽ thuộc quyền sở hữu của đại gia đình THKMTĐ.

[Trở Lại Trang Trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates