Slides

Sinh Hoạt Học Đường

Theo Dự Án Đại Cương năm 1965 của ĐHSP SG, nhận thấy giáo dục đào luyện ba phương diện: Đức, Trí Thân, nhưng chương trình giáo dục của VN lúc ấy chỉ thiên về Trí Dục mà thiếu sót về 2 phương diện trên:
- Học đường tách rời với xã hội, kiến thức tách rời với thực tế.
- Thiếu sự hướng dẫn do đó trẻ không phát triển đúng khả năng.

Giáo dục được kiểm nghiệm tại THKMTĐ sửa soạn cho học sinh một lề lối sống hữu ích trong một xã hội dân chủ và một quốc gia độc lập tiến bộ. Sinh hoạt tập thể đóng vai trò quan trọng trong công cuộc huấn luyện tinh thần cộng đồng cũng như chương trình giảng dạy trong lớp học.

Giáo dục được kiểm nghiệm tại THKMTĐ còn chú trọng đế những gì thực dụng và thực hành, đặt nặng sự tham gia hoạt động của học sinh chứ không phải chỉ chia sẻ kiến thức cho học sinh. Phương pháp hoạt động được áp dụng triệt để trong cũng như ngoài lớp học. Phương pháp hoạt động tự nó đã phát triển thái độ và tài khéo mong muốn, ngoài phần nội dung chương trình, các giáo sư ngoài nhiệm vụ hướng dẫn kiến thức, tài khéo, thái độ của học sinh còn đóng vai trò một huynh trưởng, theo dõi, săn sóc học sinh trong mọi khó khăn và trợ giúp học sinh khi cần thiết. 

Trong phần Sinh Hoạt Học Đường này, chúng ta sẽ được thấy những sinh hoạt tại trường THKMTĐ ngoài chương trình giảng dạy kiến thức trong lớp học. Học sinh KMTĐ được hướng dẫn theo tôn chỉ nội quy, với tinh thần hàng đội tự trị; tham gia các sinh hoạt cộng đồng; các sinh hoạt theo khối (thể thao, báo chí, văn nghệ, xã hội); các trại du khảo, hướng dẫn, huấn luyện, công tác; các sinh hoạt đào tạo ý thức trách nhiệm, tinh thần phụng sự, và khả năng lãnh đạo. Những sinh hoạt này sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện và trở thành một công dân tích cực trong một xã hội dân chủ.


(tham khảo tài liệu Kỷ Yếu THMKTĐ niên khoá 70-71)

[Trở Lại Trang Trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates