Slides

Sinh Hoạt Hiệu Đoàn

Các Sinh Hoạt Hiệu Đoàn nhằm đào luyện cho học sinh tinh thần tự trị, phụng sự, ý thức trách nhiệm, tự giác, khả năng tổ chức và điều khiển. Tạo cơ hội cho học sinh làm quen với nếp sống cộng đồng, trao đổi kiến thức, phát huy sáng kiến và khích lệ tinh thần tương thân tương ái, bình đẳng trong cộng đồng KMTĐ cũng như gia tăng tình thân hữu giữa trường THKMTĐ với các trường Trung học khác.

Ngoài những sinh hoạt khối văn nghệ, báo chí, thể thao (lễ khai trường 11 tháng 10 đã là ngày đại hội văn nghệ thể thao, báo chí, triển lãm và hiện nay cũng là ngày họp mặt của các cựu học sinh, cựu giáo sư của trường), còn có các sinh hoạt tiêu biểu như:

Trại hướng dẫn đức dục - dành cho học sinh cấp 9, được tổ chức hàng  năm vào thời gian chuẩn bị ngày khai giảng cho niên học mới. Trại này có mục đích tổng kiểm điểm những điều đã được hướng dẫn về đức dục trong 4 năm đệ nhất cấp và là dịp thử thách để học sinh trở thành huynh trưởng đệ nhất cấp trước khi lên lớp 10. Trại đầu tiên được tổ chức ngày 24 đến 29 tháng 9 năm 1970 tại Vũng Tàu.

Trại chia tay: dành cho cấp 12 sắp rời trường cùng các giáo sư đã từng dạy cấp lớp này. Trại đầu tiên được tổ chức cuối niên khoá 1970-1971.

Tập Kỷ Yếu Học Sinh: Học sinh cấp 12 trước khi rời trường sẽ ấn hành một tập kỷ yếu tổng kết 7 năm học tập.

Tổ chức bầu cử ban chấp hành học sinh vào đầu niên khoá và các trưởng cấp lớp.
Sinh hoạt các nhóm như nhóm Sử Địa, Văn Học, Nghệ Thuật, Khoa Học, Anh Văn, Pháp Văn.
(Kỷ Yếu THKMTĐ niên khoá 1070-1971)

Trong trang Sinh Hoạt Hiệu Đoàn này, quý thầy cô và các anh chị em KMTĐ sẽ tìm thấy các bài vở liên quan đến những sinh hoạt sau:

Báo Chí

Thể Thao

Văn Nghệ

Trại/ Du Khảo

Một số hình ảnh SHHĐ

 

 

[Trở Lại Trang Trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates