Slides

Văn Nghệ

Sinh hoạt của khối Văn Nghệ rất đa dạng tại trường KMTĐ. Ngoài những sinh hoạt thông thường như Văn Nghệ Đón Xuân, các công tác xã hội uỷ lạo, học sinh KMTĐ còn được sinh hoạt văn nghệ cộng đồng trong các giờ hàng tuần, các buổi lửa trại, cũng như trong những dịp đặc biệt với các đoàn Du Ca đến sinh hoạt với học sinh.

 Sinh Hoat HĐ

 Hát với Nguyễn Đức Quang và phong trào Du ca

 

Điệu múa dân tộc do các nữ sinh KMTĐ biểu diễn

(Trở lại)

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates